Партньори

Исландски институт за регионално развитие (Исландия, координатор)

Исландският институт за регионално развитие е независима институция, собственост на исландската държава. Институтът наблюдава и изследва регионалното развитие в Исландия. Основната му функция е да допринася за регионалното развитие чрез прилагане на правителствената политика за въвеждане на стратегии за регионално развитие.
Лице за контакти:
Kristján Þ. Halldórsson, kristjan@byggdastofnun.is
www.byggdastofnun.is

Агенция за развитие Айтолики (Гърция)

Агенция за развитие Айтолики е частна организация с юридическа правосубектност, създадена през 1994 г. от местните административни органи за развитието на планинските райони и селскостопанския сектор в региона, чрез управление и изпълнение на европейските програми. Агенцията допринася за социалното, икономическото и екологичното развитие на региона и управлява зона, която се състои от две префектури в Западна Гърция (Айтолокарнания и Евритания) и 5 общини (Нафпактия, Месолонги, Дорида, Карпениси и Термо).
Лице за контакти:
Chrisina Panagiotidis, cpanagiotidi@aitoliki.gr
www.aitoliki.gr

CESIE (Италия)

CESIE е европейски център за изследвания и инициативи, със седалище в Палермо, Сицилия. Това е неправителствена, политически неутрална организация, с нестопанска цел, с организации-членки в повече от осем европейски държави. Центърът е създаден през 2001 г., черпейки вдъхновение от работата и вижданията на пацифиста Данило Долчи (1924-1997). CESIE свързва местния, националния и международния контекст и е посветена на подпомагане развитието и промяната в образователната, културната и икономическата сфера, чрез създаването и използването на иновативни инструменти и методи.
Лице за контакти:
Emiliano Mungiovino, emiliano.mungiovino@cesie.org
www.cesie.org

Тора Консулт ЕООД (България)

Тора Консулт е частна консултантска компания, създадена през 2011 г., с дейности в сферата на регионалното развитие, социалното включване и грантовото финансиране. Компанията предлага услуги, свързани с подготовка на проектни предложения и управление на проекти по различни европейски и национални програми за финансиране.
Лице за контакти:
Todor Todorov, tora.consult@gmail.com
www.toraconsult.com

Окръжен съвет Типърери (Ирландия)

Окръжен съвет Типърери е законният орган на местното самоуправление за целия окръг Типърери. Съветът се състои от 40 члена, които се избират пряко от местната общност и около 1000 служители. Местната власт е отговорна за широк спектър от обществени услуги като социални жилища, екологични функции (вода, канализация и отпадъци), планиране и развитие, библиотеки, изкуство и култура, местни пътища и пожарни служби. Съветът играе ключова роля в подкрепа на икономическото и социалното развитие на местно равнище.
Лице за контакти:
Michael Moroney, michael.moroney@tipperarycoco.ie
www.tipperarycoco.ie

Университет Бифрост (Исландия)

Университет Бифрост е основан в Рейкявик, Исландия през 1918 г. по модела на Колеж Рускин, Оксфорд, под името Samvinnuskólinn или Кооперативен колеж. От самото начало, неговата роля е да обучава лидери за бизнеса и обществото като цяло. Колежът е преместен в Боргарфьордур през 1955 г., разположен на 110 км. северно от столицата. Бифрост е единственото висше училище за изкуства в страната, акредитирано е през 1988 г., първо само по бизнес специалности, като впоследствие предлага специалности по право от 2002 г. и по социални науки от 2005 г. Трите катедри в университета са: Катедра „Бизнес“, катедра „Право“ и катедра „Социални науки“. Един от най-важните приоритети на университета е тясното сътрудничество със секторите на услугите, в т.ч. този на бързо развиващата се туристическа индустрия.
Лице за контакти:
Kari Joensen, kari@bifrost.is
www.bifrost.is