Εταίροι

Ισλανδικό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Byggdastofnun (Ισλανδία, συντονιστής)

Το Ισλανδικό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που ανήκει στο ισλανδικό κράτος. Το Ινστιτούτο παρακολουθεί και ερευνά την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ισλανδία. Η κύρια λειτουργία του είναι να συμβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής μέσω της εισαγωγής περιφερειακών στρατηγικών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Kristján Þ. Halldórsson, kristjan@byggdastofnun.is
www.byggdastofnun.is

Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Ελλάδα)

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ είναι ένας ιδιωτικός φορέας με νομική προσωπικότητα, που ιδρύθηκε το 1994, από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της περιοχής παρέμβασής της και του γεωργικού τομέα, μέσω της διαχείρισης και της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο φορέας συμβάλλει στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής και διαχειρίζεται μια περιοχή που αποτελείται από δυο νομούς της Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία) και 5 δήμους (Ναυπακτία, Μεσολόγγι, Δωρίδα, Καρπενήσι και Θέρμο).
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Chrisina Panagiotidis, cpanagiotidi@aitoliki.gr
www.aitoliki.gr

CESIE (Ιταλία)

Σπουδών και Πρωτοβουλιών με βάση το Παλέρμο της Σικελίας. Πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική, απολιτική και μη κυβερνητική οργάνωση με μέλη σε περισσότερες από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένη από το έργο και τις θεωρίες του ειρηνιστή Danilo Dolci (1924-1997). Το CESIE συνδέει το τοπικό, εθνικό και διεθνές πλαίσιο και ασχολείται με την προώθηση της ανάπτυξης και της αλλαγής στον εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και οικονομικό τομέα μέσω της δημιουργίας και χρήσης καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Emiliano Mungiovino, emiliano.mungiovino@cesie.org
www.cesie.org

Tora Consult ΕΠΕ (Βουλγαρία)

Η Tora Consult είναι μια ιδιωτική εταιρεία συμβούλων που ιδρύθηκε το 2011 με δράσεις που επικεντρώνονται κυρίως στην περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και τη χρηματοδότηση των επιχορηγήσεων. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με την προετοιμασία των προτάσεων έργων και τη διαχείριση έργων στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων χρηματοδότησης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Todor Todorov, tora.consult@gmail.com
www.toraconsult.com

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Τipperary (Ιρλανδία]

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Τipperary
είναι ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης για ολόκληρο το νομό Tipperary. Απαρτίζεται από 40 εκλεγμένα μέλη, τα οποία εκλέγονται άμεσα από την τοπική κοινότητα και απασχολεί περίπου 1.000 άτομα. Ο φορέας είναι υπεύθυνος για ένα ευρύ φάσμα δημόσιων υπηρεσιών όπως η κοινωνική κατοικία, οι περιβαλλοντικές λειτουργίες (νερό, λύματα και απόβλητα), σχεδιασμός και ανάπτυξη, βιβλιοθήκες, εγκαταστάσεις τέχνης και πολιτισμού, τοπικοί δρόμοι και πυροσβεστικές υπηρεσίες. Διαδραματίζει, επίσης, καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Michael Moroney, michael.moroney@tipperarycoco.ie
www.tipperarycoco.ie

Πανεπιστήμιο Bifrost (Ισλανδία)

Το πανεπιστήμιο Bifröst ιδρύθηκε στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας το 1918 σύμφωνα με το μοντέλο του κολλέγου Ruskin της Οξφόρδης, με το όνομα Samvinnuskólinn ή Συνεργατικό Κολλέγιο. Από την αρχή, ο ρόλος της ήταν να εκπαιδεύει επιχειρηματικούς ηγέτες και την κοινωνία γενικότερα. Το σχολείο μεταφέρθηκε στο Borgarfjörður το 1955, που βρίσκεται 110 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας. Το Bifröst ήταν η μοναδική σχολή Φιλελευθέρων Τεχνών στη χώρα, έως το 1988 που αναβαθμίστηκε σε Πανεπιστήμιο, αρχικά προσφέροντας σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και στη συνέχεια, από το 2002, σπουδές νομικής και από το 2005 σπουδές Κοινωνικών Επιστημών. Τα τρία τμήματα του Πανεπιστημίου Bifröst είναι: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Νομικής και Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών. Μία από τις σημαντικότερες βασικές πολιτικές του πανεπιστημίου είναι η στενή συνεργασία με τους τομείς των υπηρεσιών, και κυρίως με την ταχέως αναπτυσσόμενη τουριστική βιομηχανία.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Kari Joensen, kari@bifrost.is
www.bifrost.is