Το πρόγραμμα

Στόχος του προγράμματος INTERFACE είναι να υποστηρίξει τις εύθραυστες κοινότητες στην εξεύρεση καινοτόμων και επιχειρηματικών απαντήσεων στα προβλήματα που τις επηρεάζουν. Οι εύθραυστες κοινότητες είναι αστικές και αγροτικές κοινότητες (συνοικίες πόλεων, πόλεις και χωριά) που υφίστανται μια συνεχιζόμενη δημογραφική, οικονομική και κοινωνική παρακμή – ένα πρόβλημα που έχει καταστεί ζήτημα πολιτικής σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η προσέγγιση των «εύθραυστων κοινοτήτων» προέρχεται από την Ισλανδία, όπου εφαρμόστηκε σε διάφορες κοινότητες που πλήττονται από την μείωση του πληθυσμού. Η βασική ιδέα είναι να τονώσει και να ενεργοποιήσει τους κοινοτικούς πόρους, ξεκινώντας μια απλή διαδικασία, η οποία συνοδεύεται από καθοδηγητές και εκπαιδευτές που επιτρέπουν στα μέλη των κοινοτήτων να βρουν καινοτόμες και επιχειρηματικές λύσεις για τη βελτίωση του βιοτικού τους περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα INTERFACE βασίστηκε επίσης στο πρόγραμμα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών περιφερειών της Ευρώπης» (FIERE). Αυτό το υλικό αναπτύχθηκε περαιτέρω στο έργο INTERFACE και το εταιρικό σχήμα δημιούργησε και υλοποίησε ένα μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα μέλη της κοινότητας και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών.

Η βασική αρχή της καθοδήγησης είναι μια δημιουργική διαδικασία που εμπνέει τους ωφελούμενους να μεγιστοποιήσουν το προσωπικό και επαγγελματικό τους δυναμικό. Ο ρόλος του καθοδηγητή είναι να θέτει ερωτήσεις και να είναι πρόθυμος να βοηθήσει τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τις δικές τους λύσεις, εξασφαλίζοντας και τονίζοντας την ευθύνη των ιδεών και των λύσεων τους. Αυτή η προσέγγιση ήταν κρίσιμη, καθώς το επίκεντρο του έργου INTERFACE ήταν η αυτοδυναμία των εύθραυστων κοινοτήτων που προσπαθούν να καθορίσουν και να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους.